วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รบพิเศษทหารม้าหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ทหารม้า รุ่นที่ 41
ในภาพเป็นการรับน้องวันแรกเพื่อทดสอบจิตใจของนักเรียนจู่โจม หากการทดสอบจิตใจดังกล่าวผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบสภาพจิตใจอาจจะต้องลาออกก่อนถึงวันที่เป็นพิธีเปิดหลักสูตรและนั่นหมายถึงไม่มีโอกาศได้เรียนจนจบตลอดหลักสูตร เสื้อคาบดาบ

sawek 41

จู่โจมทหารม้า เป็นหลักสูตรสูงสุดของกองทัพบก